Uppsala in action 2013

Förra året fick jag i uppdrag att fånga Uppsala i rörelse under sommaren av Destination Uppsala. De önskade bilder till sina nya webbplats som lanserades under våren 2013 med syfte att locka fler turister till Uppsala. Då fokuserade jag främst på att fotografera stora händelser som utomhusspelningar, mässor och events men även livet i stadskärnan. Eftersom kommersiella fotograferingar kräver att människor som förekommer på bild vars ansikten tydligt känns igen signar ett avtal arbetade jag främst med modeller.

Till denna sommar fick jag samma uppdrag men med inriktningen att jobba minde med modeller och mer streetinspirerat. Att plåta livet på restauranger, hotell och badplatser var särskilt önskade. Bilderna kommer främst att användas på Uppsalas officiella turistguide destinationuppala.se men även i annonser och informationsblad. Totalt fick uppdragsgivaren nästan 300 bilder som speglar Uppsalasommaren 2013 in action. Tjugo av dessa bilder fick finns i galleriet nedan. Bilden ovan lockar nog inte fler turister till Uppsala och är en bild jag valde bort men som verkligen fångar en dag på badstranden i Länna.

This entry was posted in Uppdragsfotografering. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>