Uppsala Fria Tidning uppmärskammar min fotokonst

I samband med föreläsningen jag höll på Uppsala Fotofestival i helgen intervjuade Uppsala Fria Tidnings kulturredaktör Adam Turic mig.

I onsdagens nummer publiceades artikeln som lyfter upp några av festiavlens utställare med fokus på DN fotografen Paul Hansens arbete som fotograf. I artikeln publiceas tre av mina bilder och jag uttalar mig hur konstfoto kan vara ett effektivt verktyg i opinonsbildning.

This entry was posted in Pressklipp, Utställningar. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>