Ung i Ljusdal

Ljusdal likt många andra inlandsorter står inför stora framtida utmaningar. Komunnen har tappat en femtedel av befolkningen på 40 år. Tidigare starka industrier har fått stå tillbaka för andra affärsinriktningar. Arbetslösheten är hög och tillväxten har avstannat. Ungdomarna är vår framtid, brukar det heta. Hur finner framtiden sin plats i Ljusdal? Under två veckor arbetade jag tillsammans med reportern Johan Rosholm med en reportageserie där vi träffade ungdomar som har bygdens utveckling i sina händer. De står inför ett av livets största val. Att stanna. Eller att flytta. I följande reportage som publicerades den 17 augusti i Ljusdals-Posten får du möta dessa ungdomar.

 

 

This entry was posted in Reportage. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>