Nordeas presskonferens


I går släppte Nordea sin kvartalsrapport. Jag fick uppdrag att täcka presskonferensen på företagets huvudkontor.

Nordeas huvudkontor har extremt bra ljus och gott om utrymme. Att plåta presskonferenser under dessa förutsättningar är en dröm. Det svåra är dock att utmana sig själv i att hitta nya typer av bilder. Tidigare har jag fokuserat att plåta på själva presskonferensen och undrat varför alla fotografer jagar personer före och efter framträdandet. Nu har jag förstått att det är i dom situationerna man kan ta hem bra bilder som skiljer sig från de förväntade bilderna på män/kvinnor som gestikulerar vilt från talarstolen. Tidigare har jag upplevt mig som en paparazzifotograf om jag inte hållit mig till de givna ramarna. Men för att ta hem unika bilder så måste man pusha sina egna sociala gränser. Det gäller bara att förstå hur långt man kan gå utan att göra bort sig eller kränka någons integritet.

This entry was posted in Porträtt and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>