Det ojämställda Hälsingland

Mitt stora epos denna sommar i Hälsingland blev ännu ett stort fotoprojekt med ungdomar i fokus. Förra sommaren avslutade jag mitt arbete på Ljusdals-Posten med serien Ung i Ljusdal. Den här sommaren var ingångsvärdet något helt annat. Nämligen jämställdheten eller snarare ojämställdheten i Hälsingland. Landstingsreportern Erik Jersenius hade lyckats få fram färsk jämställdhetsstatistik med fokus på Hälsingland. Chefredaktören för de fyra tidningarna Gunilla Kindstrand gav mig i uppdrag att tillsammans med Erik att ta fram bildidéer som skulle kunna förstärka den faktatunga texten.

Relativt snabbt föreslog jag att vi skulle låta barn visa stereotypa könsroller för att illustrera vilken värld som möter dem om inget görs åt ojämställdheten. Varken tid eller pengar fanns för att bygga upp realistiska scener varpå vi bestämde oss för att plåta i studio samt låna nyhetschefens son och en kompis till honom. Slutresultatet av samarbetet blev fem uppslag med olika teman kring ojämställdhet som sampublicerades under den vecka i Söderhamns-Kuriren, Ljusnan, Hudiksvalls-Tidning och Ljusdals-Posten, där bilden fick ta stor plats.

Den övergripande slutsatsen som reportern Erik Jersenius kunde dra från statistiken är att ojämställdheten har stor betydelse för den politiska representationen varpå artikelseriens publicering är osedvanligt träffsäker eftersom den landar i brevlådan hos hälsingarna sista veckan inför valet. Läs hans avslutade analys här.

This entry was posted in Jobb. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>